An-kopplingar

An-koppling
An-koppling

Att använda An-kopplingar handlar om säkerhet. Mer traditionella slangklämmor tenderar att ge efter i betydligt högre grad än vad en An-koppling gör. Anledningen till detta är att en An-koppling är gängad. Detta skapar en helt annan säkerhet då det i stort sett krävs att gängorna ger efter för att vi ska få ett läckage. Kopplingarna kommer i olika storlekar. Dessa kopplingar används med fördel och nästa uteslutande inom racingvärlden.

An-kopplingar är inte speciellt dyra men det finns idag ingen anledning att på mer “normala” bilar använda detta. Anledningen är att trycket i bränslesystemet i en vanlig personbil är så lågt att detta i regel inte är något problem men tittar vi på hur det ser ut på exempelvis banracing-scenen så är det annorlunda. Många läckage och som följd också bränder skulle kunna ha undvikits om alla hade använt denna typ av koppling.

Kostnaden är som sagt försumbar vilket ger ett gott incitament till att investera i detta om du agerar i racingvärlden. An-kopplingar finns hos alla seriösa återförsäljare av racingprodukter och är bara en googling bort. Har du en banbil eller liknande och inte har installerat AN-kopplingar på din bil så bör du kanske se över detta. Det kan vara en väldigt billig försäkring mot eventuella bränder och därmed minskade kostnader på sikt.